Brytyjski paszport dla dziecka

brytyjski paszport dla dziecka

Brytyjski paszport dla dziecka

Kluczowe pytanie: Czy dziecko dostaje automatycznie obywatelstwo brytyjskie, jeśli urodzi się na terenie UK?

Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii są automatycznie Brytyjczykami, jeśli którekolwiek z ich rodziców w chwili ich urodzenia posiadało status stałego rezydenta, nieograniczone prawo pobytu czy status osoby osiedlonej. Jednak w zależności od tego, kiedy dziecko się urodziło, obowiązują różne zasady dotyczące tego, w jaki sposób status stałego rezydenta rodzica jest ewidencjonowany w brytyjskim urzędzie paszportowym ” HM Passport Office”. 

Brytyjski paszport dla dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii przed 30 kwietnia 2006 r.

Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii w okresie od 2 października 2000 r. do 28 kwietnia 2006 r. mogą uzyskać brytyjski paszport tylko wtedy, gdy mogą przedstawić dowody w postaci dokumentów, że jedno z ich rodziców posiadało nieograniczone prawo pobytu “indefinite leave to remain/enter” lub miało status stałego rezydenta “permanent residence” w chwili ich urodzenia. Takie potwierdzenie musi mieć formę listu z urzędu do spraw Wiz i Imigracji Wielkiej Brytanii ” UK Visas and Immigration” lub jego poprzednika, czy paszportu z potwierdzającą pieczęcią wjazdu/pobytu na czas nieokreślony (ILR), na czas nieokreślony (ILE) lub bez limitu czasu (NTL); lub dokument poświadczający pobyt stały “permanent residence”  lub kartę stałego pobytu “Permanent Residence Card”.

Ponieważ ogromna większość obywateli UE nigdy nie złożyła wniosku o taką dokumentację, wiele dzieci z UE urodzonych w tym okresie po prostu nie będzie mogło uzyskać brytyjskiego paszportu, ponieważ ich rodzice nie są w stanie przedstawić takich dowodów. Zamiast tego rodzice będą musieli złożyć wniosek w imieniu swoich dzieci, aby zarejestrować je jako obywateli brytyjskich. (Zobacz dalej poniżej).

Brytyjski paszport dla dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii w dniu 30 kwietnia 2006 r. lub później

Dzieci urodzone w dniu 30 kwietnia 2006 r. lub później mogą uzyskać brytyjski paszport, jeżeli mogą przedstawić dowód, że ich rodzic mieszka w Wielkiej Brytanii i korzysta z praw wynikających z traktatu (tj. przebywał w Wielkiej Brytanii jako pracownik, był osobą samozatrudnioną lub samowystarczalną lub studentem posiadającym prywatne ubezpieczenie medyczne) przez okres co najmniej pięciu lat przed ich urodzeniem. Wymagane dowody będą się różnić w zależności od statusu rodzica. Na przykład, jeśli rodzic był pracownikiem, wówczas wymaganym dowodem jest list od pracodawcy i dokumenty poświadczające zatrudnienie między odpowiednimi datami, np. P60 / payslipy.

W przypadku dzieci urodzonych przez rodziców państw „A8” – Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia – które przystąpiły do UE w 2004 r., te dzieci dodatkowo są zobowiązane przedstawienia dokumentu, że ich rodzice  byli zarejestrowani w programie rejestracji pracowników “Worker Registration Scheme” ( WRS). 

W przypadku dzieci, których rodzice mogą ustalić, że w chwili urodzenia dziecka byli stałymi rezydentami, rodzic UE musi jedynie złożyć wniosek o pierwszy brytyjski paszport dziecka, taki sam za pomocą którego brytyjski rodzic ubiegałby się o pierwszy paszport dla swojego dziecka. Koszt to 49 £ (online) i 58,50 £ (wersja papierowa dostępna na poczcie). Ważność takiego paszportu to 5 lat, a czas oczekiwania na niego to około 3 tygodnie.

Dzieci obywateli UE, które nie są automatycznie Brytyjczykami

Dzieci obywateli UE urodzone w Wielkiej Brytanii, których rodzice nie ukończyli pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w UK na mocy prawa UE przed urodzeniem, nie są automatycznie Brytyjczykami w chwili urodzenia. Ta grupa dzieci obywateli UE będzie jednak miała automatyczne prawo do zarejestrowania się jako obywatele brytyjscy zgodnie z art. 1 ust. 3 brytyjskiej ustawy o obywatelstwie z 1981 r., zarówno po uzyskaniu przez jednego z rodziców statusu osoby osiedlonej, jak i przyznaniu „Indefinite leave to remain” (prawa stałego pobytu).

Wniosek o rejestrację kosztuje obecnie £1,012  i jest składany za pomocą formularza MN1.

Dlaczego warto ubiegać się o brytyjski paszport dla dziecka?

W niepewnym świecie jedną z głównych korzyści wynikających z obywatelstwa brytyjskiego jest możliwość powrotu do Wielkiej Brytanii w celu życia, nauki lub pracy w dowolnym momencie w przyszłości.

Inną troską rodziców jest dostęp do finansowania szkolnictwa wyższego na takich samych zasadach jak studenci brytyjscy. Podczas, gdy dzieci z UE mają teraz dostęp do finansowania pod statusem “opłaty domowej”, nie ma pewności, jaka będzie w przyszłości pozycja finansowania, a uzyskanie obywatelstwa brytyjskiego jest teraz wartym zabezpieczenia.

brytyjski paszport dla dziecka

MASZ DODATKOWE PYTANIA NA TEMAT BRYTYJSKIEGO OBYWATELSTWA?

Z chęcią udzielimy wszystkich informacji DARMOWO:

INFOLINIA PO PO POLSKU W UK: 020 3198 2491
(Pn-Pt 9-19, Sob 10-13 koszt rozmowy wg stawek operatora na telefon stacjonarny).
 
NAPISZ WIADOMOŚĆ na FB lub na CZACIE (prawy dolny róg tej strony)

Related Post

1 thought on “Brytyjski paszport dla dziecka”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *