Status przejściowy (pre-settled status)
i
Status osiedlonego (settled status)

Brytyjski minister bezpieczeństwa Brandon Lewis poinformował, że Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii złożyli już ponad 500 tysięcy wniosków o przyznanie statusu osiedlonego. Podpowiemy Ci jak łatwo, szybo i darmowo złożyć wniosek, który co prawda jest formalnością, ale bardzo ważną formalnością, by zapewnić sobie prawa, które Ci się należą.

Wyślij mi DARMOWĄ instrukcję po polsku na status przejściowy / osiedlonego

Upewnij się, że dobrze wypełnisz wniosek i nie popełnisz błędu, który może wydłużyć proces otrzymania statusu, bo będziesz musiał coś dodatkowo wyjaśniać lub spowoduje odrzucenie Twojej aplikacji

Dlaczego tak ważne dla Ciebie jest byś złożył wniosek do końca okresu przejściowego (31.12.2020)?

Uzyskanie statusu przejściowego/osiedlonego GWARANTUJE CI prawo do:

 • pracowania w Wielkiej Brytanii,

 • korzystania z publicznej służby zdrowia NHS,

 • podjęcia nauki lub kontynuacji studiów w UK,

 • korzystania z zasiłków i świadczeń emerytalnych po spełnieniu określonych warunków (takich samych jak dla wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii),

 • swobodnego podróżowania do i z Wielkiej Brytanii.

Czy zaliczasz się do osób, które muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej/przejściowy, by mieć zapewnione prawa w UK?

Poza paroma wyjątkami o status osiedlonego/przejściowy powinni aplikować:

 • obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obywatele UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii)  i Szwajcarii,

 • osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obywatele UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) lub Szwajcarii, ale członkowie ich rodzin są obywatelami tych krajów,

 • osoby urodzone w Wielkiej Brytanii, ale nieposiadające obywatelstwa brytyjskiego,

 • osoby posiadający kartę stałego pobytu -permanent residence card,

 • osoby będące członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii, którzy nie muszą składać wniosków – także osoby pochodzące z Irlandii,

 • osoby będące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii, których członek rodziny posiada obywatelstwo brytyjskie.

Kto jeszcze może złożyć wniosek?

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii również będą mogły składać wnioski, jeżeli:

 • członek ich rodziny posiadający obywatelstwo jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z którym obecnie pozostają w separacji, lub który zmarł) mieszkał w Wielkiej Brytanii,

 • jeżeli są członkami rodziny obywatela brytyjskiego i mieszkają razem poza Wielką Brytanią w kraju EOG,

 • są członkami rodziny obywatela brytyjskiego, który posiada również obywatelstwo UE, EOG lub Szwajcarii, i który mieszkał w Wielkiej Brytanii jako obywatel UE, EOG lub Szwajcarii przed uzyskaniem obywatelstwa brytyjskiego,

 • są głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii,

 • są dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii lub głównym opiekunem dziecka.

Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi składania wniosków przez osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Kto nie musi składać wniosków?

 • Osoby posiadające tzw. indefinite leave to enter the UK,

 • Osoby posiadające tzw. indefinite leave to remain in the UK,

 • Osoby posiadające obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie (w tym obywatelstwo podwójne, np. są obywatelami polskimi i brytyjskimi).

Ile kosztuje uzyskanie statusu osiedlonego (settled status) lub statusu przejściowego (pre settled status)?

PAMIĘTAJ: Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego jest bezpłatne dla obywateli UE. 

Jeśli zapłaciłeś za złożenie wniosku możesz ubiegać się o zwrot opłaty. 

Status osiedlonego (settled status) CZY status przejściowy (pre settled status)?

To nie jest Twój wybór.

Rodzaj przyznanego statusu zależy od długości okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, w momencie gdy wniosek zostanie złożony i w zależności od uzyskanego statusu, takie będą Twoje prawa.

Osobom, które w momencie składania wniosku, nie mają 5-ciu lat nieprzerwanego pobytu zazwyczaj nadawany jest tymczasowy status.

Mając tymczasowy status osoby osiedlonej możesz pozostawać na ternie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat od daty jego uzyskania.

 Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu możesz ubiegać się o zmianę statusu tymczasowego na status osiedlonego.

To warto wiedzieć!

W sytuacji, gdy okres Twojego nieprzerwanego 5-letniego pobytu będzie upływać przed 30 grudnia 2020 roku możesz poczekać ze złożeniem wniosku do jego zakończenia. Wówczas, jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostanie przyznany Ci od razu status osoby osiedlonej i nie będziesz musiał przechodzić przez proces zmiany statusu przejściowego na status osiedlonego.

Do kiedy można składać wnioski?

Aby ubiegać się o status osiedlonego/przejściowy start pobytu w Wielkiej Brytanii obligatoryjnie musi rozpocząć się przed dniem 31 grudnia 2020 roku (lub przed datą opuszczenia UE przez UK bez umowy).

Do czerwca 2021 roku można składać wnioski o pozostanie w Wielkiej Brytanii w ramach systemu osiedleńczego (lub 31.12.2020, jeśli UK opuści UE bez umowy). Osobom, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie zostanie przyznany status osiedlonego lub przejściowy. Otrzymany status może być zależny od tego, kiedy złożysz wniosek.

Co w przypadku, gdy UK opuści UE bez umowy?
 

W tym przypadku, aby mieć prawo do złożenia wniosku należy mieszkać na terenie UK zanim UK wyjdzie z UE. Tutaj ostatecznym terminem składania wniosków będzie 31 grudnia 2020 r.

Masz dodatkowe pytania na temat obywatelstwa brytyjskiego ? 

Z chęcią udzielimy wszystkich informacji DARMOWO:

INFOLINIA PO PO POLSKU W UK: 02031982491 (Pn-Pt 9-20, Sob 9-16 koszt rozmowy wg stawek operatora na telefon stacjonarny).
NAPISZ WIADOMOŚĆ na FB lub na CZACIE (prawy dolny róg tej strony)