Prawa obywateli UE w trakcie okresu przejściowego, czyli do 31.12.2020 r.

Przez cały okres przejściowy, tzn. od 01.02.2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prawie wszystkie przepisy UE nadal będą obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie.
 
Cztery swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej, tj. swobodny przepływ osób, usług, kapitału i towarów będą obowiązywać do końca okresu przejściowego. Oznacza to, że Wielka Brytania pozostanie częścią unii celnej i (jednolitego rynku) do 31 grudnia 2020 r., a obywatele polscy będą nadal mogli swobodnie korzystać z tych swobód na terenie Zjednoczonego Królestwa.
 
Co ważniejsze, obywatele UE i członkowie ich rodzin w Zjednoczonym Królestwie przez cały okres przejściowy nie powinni być proszeni o przedstawienie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej, wynajmu nieruchomości lub znalezienia zatrudnienia do 1 stycznia 2021 r. 
 
Okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2020 r., chyba że zostanie przedłużony za obopólną zgodą. 

Related Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *