Status osoby osiedlonej (settled status)

Brytyjski minister bezpieczeństwa Brandon Lewis poinformował, że Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii złożyli już ponad 500 tysięcy wniosków o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Podpowiemy Ci, jak łatwo, szybo i darmowo złożyć wniosek, który co prawda jest formalnością, ale bardzo ważną formalnością, by zapewnić prawa, które Ci się należą.

Subskrycja

Chcę otrzymywać informacje o zmianach na prawo jazdy w UK i na obywatelstwo w UK

Kto powinien złożyć wniosek o status osoby osiedlonej/tymczasowy status osoby osiedlonej?

Poza paroma wyjątkami o status powinni aplikować:

 • obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obywatele UE, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii)  i Szwajcarii

 • osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obywatele UE, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) lub Szwajcarii, ale ich członkowie rodzin są obywatelami tych krajów.

 • osoby urodzone w Wielkiej Brytanii, ale nieposiadające obywatelstwa brytyjskiego

 • osoby posiadający kartę stałego pobytu -pernament residence card

 • osoby będące członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i Szwajcarii, którzy nie muszą składać wniosków – także osoby pochodzące z Irlandii.

 • osoby będące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i Szwajcarii, których członek rodziny posiada obywatelstwo brytyjskie

Kto jeszcze może złożyć wniosek?

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii również będą mogły składać wnioski, jeżeli:

 • członek ich rodziny posiadający obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z którym obecnie pozostają w separacji, lub który zmarł) mieszkał w Wielkiej Brytanii

 • które są członkami rodziny obywatela brytyjskiego i mieszkające razem poza Wielką Brytanią w kraju EOG

 • które są członkami rodziny obywatela brytyjskiego, który posiada również obywatelstwo UE, EOG lub Szwajcarii, i który mieszkał w Wielkiej Brytanii jako obywatel UE, EOG lub Szwajcarii przed uzyskaniem obywatelstwa brytyjskiego

 • są głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

 • są dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii lub głównym opiekunem dziecka.

Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi składania wniosków przez osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Kto nie musi składać wniosków?

Do kiedy można składać wnioski?

Do czerwca 2021 roku można składać wnioski o pozostanie w Wielkiej Brytanii w ramach systemu osiedleńczego po 30 czerwca 2021 roku. Osobom, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone zostanie przyznany status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Otrzymany status może być zależny od tego, kiedy złożysz wniosek.

Co w przypadku, gdy UK opuści UE bez umowy?
 

W tym przypadku, aby mieć prawo do złożenia wniosku należy mieszkać na terenie UK zanim UK wyjdzie z UE. Tutaj ostatecznym terminem składania wniosków będzie 31 grudnia 2020 r.

Ile to kosztuje?

Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego jest bezpłatne dla obywateli UE. Jeśli zapłaciłeś za złożenie wniosku możesz ubiegać się o zwrot opłaty.

Jaki status możesz otrzymać?

Jeżeli UK wystąpi z UE na podstawie umowy do 30 czerwca 2021 roku prawa i status obywateli UE, EOG o Szwajcarii nie ulegną zmianie.

EOG -Europejski Obszar Gospodarczy w skład, którego wchodzą: wszystkie kraje członkowskie UE, a także Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Jeśli otrzymasz status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej, bedziesz mógł dalej żyć i pracować w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 roku.

Rodzaj przyznanego statusu zależy od długości okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, w momencie gdy wniosek zostanie złożony i w zależnosci od uzyskanego statusu, takie będą Twoje prawa.

Komu zazwyczaj nadawany jest status osoby osiedlonej?

Zazwyczaj przyznaje się go:

 • osobom, które mieszkały na terenie Wielkiej Brytanii przed datą 31.12.2020 roku (lub przed datą opuszczenia UE przez UK bez umowy),
 • osobom, które mieszkały w UK przez nieprzerwany okres 5 lat (pobyt przez 5 lat z rzędu na terenie Wielkiej Brytanii, na Wyspach Normandzkich lub na Wyspie Man, przez co najmniej 6 miesięcy w każdym okresie 12 miesięcy)
 
Wyjątki:
 • jeden okres nieobecności wynikający z ważnego powodu, ale nie przekraczający 12 miesięcy (np. urodzenie dziecka, poważna choroba, szkolenie zawodowe lub oddelegowanie do pracy za granicą)
 • obowiązkowa służba wojskowa dowolnej długości,
 • pobyt za granicą w charakterze urzędnika państwowoego lub jako członka rodziny takiego urzędnika.
 • pobyt za granicą w ramach służby w siłach zbrojnych lub jako członek rodziny takiej osoby

Co daje status osoby osiedlonej?

Będąc w posiadaniu tego statusu możesz przebywać na terenie Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. Możesz również ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie.